12. maj 2008

iGEM 2008

V petek se je iztekel rok za prijavo ekip na tekmovanje iz sintezne biologije iGEM 2008. Preliminarno se je prijavilo 83 ekip (lani je bilo prijavljenih 57 ekip), med temi je predvsem naraslo število prijavljenih evropskih univerz, saj jih je letos več kot 20 (lani mislim, da jih je bilo 9).

Na seznamu ekip so tudi tokrat vse najboljše svetovne univerze, nekatere pa so prijavile celo več ekip. Calgary ima kar tri ekipe, eno softversko, eno laboratorijsko in eno bioetično. Letos je namreč prvič, da bodo upoštevali tudi naloge s področja računalništva brez spremljajočih eksperimentov, bioetike pa kot posebne discipline organizatorji niso predvideli.

Slovensko ekipo bo vodil prof. Jerala s Kemijskega inštituta v sodelovanju s prof. Horvatom z Biotehniške fakultete. Ko bo na voljo več podatkov, bom objavil tudi povezavo do spletne strani ljubljanske ekipe.

P.S. (4.6.08): Zvedel sem, da kot mentor sodeluje tudi prof. Ihan z Medicinske fakutete. V ekipi je tako kot lani 7 študentov. Letos so se v ekipo uvrstili študenti mikrobiologije, biotehnologije, medicine in biokemije.