13. avg. 2008

Prvi podatki o slovenski ekipi za iGEM2008

Letošnja študentska ekipa za tekmovanje iz sintezne biologije iGEM2008 je na spletu predstavila prve podatke, tako da vemo, kdo so člani ekipe in s čim se ukvarjajo to poletje.

Ekipa je tokrat bolj interdisciplinarna kot v preteklih dveh letih, saj jo sestavljajo študenti štirih študijskih programov: Biokemije (Katja Kolar iz 3. letnika, ki je sodelovala že v lanski ekipi, ter Jan Lonzarič iz 3. letnika in Vid Kočar iz 2. letnika - oba sta najboljša študenta v svojem letniku), Mikrobiologije (Jerneja Mori iz 4. letnika), Biotehnologije (Eva Čeh in Anže Smole iz 3. letnika) in Medicine (Ana Lasič iz 4. letnika).

Tudi tokrat se bodo tekmovalci lotevali problema, povezanega z zdravjem. Po sepsi (2006) in AIDS-u (2007) so letos poiskali problem, ki je morda še bolj relevanten: okužba z bakterijo Helicobacter pylori. Čeprav je znano, da lahko povzroči želodčno razjedo, lahko privede tudi do raka na želodcu ali dvanajstniku. Okužbo danes zdravijo s kombinacijo antibiotika in zaviralca protonske črpalke. Slednji zmanjšuje proizvodnjo želodčne kisline. Problem tovrstnega zdravljenja je predvsem visoka cena in nekateri stranski učinki, zato se je ekipa odločila, da bi pripravili cepivo proti bakteriji, ki jo najdemo v povprečju pri vsakem drugem prebivalcu našega planeta.

V evoluciji je H. pylori razvila celo vrsto obrambnih mehanizmov, ki bakterijo skrijejo pred delovanjem imunskega sistema. Zato je naloga, ki so si jo izbrali v letošnji slovenski ekipi, zelo zahtevna. Ker je cilj tekmovanja priprava genetsko zasnovanih strojev, bo šlo očitno za nov pristop k zdravljenju. V mentorski ekipi sta tokrat ob prof. Jerali s Kemijskega inštituta in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo še profesorja Simon Horvat z Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete in prof. Alojz Ihan s Medicinske fakultete. Podatke o opravljenem delu lahko pričakujemo v oktobru, saj je srečanje ekip s predstavitvami na vrsti prvi teden v novembru. Wiki-stran slovenske ekipe zaenkrat še ne vsebuje veliko podatkov, gotovo pa jo bodo postopno zapolnili z razlagami in rezultati.

5. avg. 2008

Učitelji mojih učiteljev

Slovensko biokemijsko društvo letos praznuje 25-letnico delovanja (čeprav so se biokemiki že prej združevali v Biokemijski sekciji Slovenskega kemijskega društva). Ob tej priložnosti bo društvo izdalo brošuro s podatki o dosedanjem delovanju in uspehih, upamo pa tudi na kakšne spomine 'iz prve roke'. Biokemija pri nas pa se seveda ni začela z ustanovitvijo društva, zato sem se odločil zbrati nekatere podatke o tem, od koga so se biokemije učili naši učitelji biokemije. Čeprav je težko potegniti ločnico med kemijo naravnih spojin, organsko kemijo in biokemijo pred letom 1955, so bili podatki o generaciji biokemikov, rojeni pred letom 1925, zelo zanimivi. Čeprav se zdijo raziskave z današnjega stališča morda primitivne, so se biokemiki že v petdesetih letih izpopolnjevali v tujini, mnogi učitelji pa so začeli svojo strokovno pot v industriji in na raziskovalnih inštitutih.

Kdo je začetnik slovenske biokemije je seveda težko reči. Morda bi lahko za začetnika vendarle šteli Maksa Samca, ki je bil prvi predavatelj kemije na ljubljanski univerzi, precej svojega raziskovalnega dela pa je posvetil polisaharidu škrobu. Tudi prvi doktorat, ki ga je podelila Univerza v Ljubljani, je bil iz (bio)kemije in morda ni širše znano, da je prva doktorirala Anka Mayer iz kemije - že 15. julija 1920, torej manj kot eno leto po tem, ko je bila univerza ustanovljena. Naslov njenega doktorata je bil "O učinkovanju formalina na škrob".

V Wikipediji sem zbral več biografij in bibliografij prve generacije biokemikov v Sloveniji in vas vabim, da si jih preberete in ustvarite svoje mnenje o tem, kakšna so bila prva desetletja biokemije pri nas.

Maks Samec (1881 - 1964)
Riko Repič (1910 - 2003)
Dušan Stucin (1915 - 1976)
Igor Belič (1919 - 1999)
Savo Lapanje (1925 - 1997)