19. maj 2010

Naj cvetijo GS drevesa!

Kot poroča New York Times, so v ZDA odobrili sajenje gensko spremenjenih evkaliptusov. Zakaj ravno evkaliptusov? Ker gre za drevesa, ki zelo hitro rastejo, les pa je vsestransko uporaben: za različne lesne izdelke, pa tudi za pripravo celuloze in proizvodnjo papirja, v novejšem času pa tudi za biogoriva. Če uporabimo les dreves, ki hitro rastejo, rabimo manj površine gozda. Za slovenske razmere se to morda zdi nepomembno, saj imamo gozdov veliko, v mnogih delih sveta pa so gozdovi redkost - razlogov, zakaj, je veliko - zaradi erozije, neugodnih klimatskih pogojev, ker so površine posejane s poljščinami ali pa so poseljene.

Evkaliptus je sicer primeren za lesnopredelovalno industrijo, ima pa ameriški evkaliptus (E. grandis) eno slabo lastnost, to je slaba odpornost proti mrazu, zato ga ni mogoče saditi povsod; nasadi so predvsem na Floridi, drugje pa malo zaradi nevarnosti pozeb. Gensko spremenjeni evkaliptus ima vključen gen, ki drevesom omogoča preživetje tudi severneje od Floride, zdaj pa je prišel čas, ko je treba teorijo tudi dokazati.

Na 28 lokacijah s skupno površino 121 hektarov bodo v 7 zveznih državah posadili okrog 200.000 evkaliptusovih dreves. Ministrstvo za kmetijstvo je tokrat odobrila rast dreves, ne pa tudi njihovo kasnejše komercialno izkoriščanje. V razpravi so dobili več kot 12.000 pripomb nasprotnikov GS rastlin in 45 komentarjev zagovornikov, vendar so bila pisma nasprotnikov v veliki večini kopije enega samega. Po preučitvi možnih vplivov GS evkaliptusov so se v pristojnem uradu odločili, da sajenje odobrijo. Samo na eni lokaciji so določili, da drevesa ne smejo cveteti (to praktično pomeni, da bo treba cvetove potrgati, še preden se razvijejo), na ostalih 27 pa bodo smela. Dodatna genetska sprememba, ki so jo uvedli, je ta, da evkaliptusi ne bodo proizvajali peloda, kar pomeni, da ne bo moglo priti do prenosa genske spremembe na druga drevesa.

V ZDA so sicer že odobrili komercialno pridelavo papaje in sliv z GS dreves, verjetno pa ob uspešnem poteku poskusnega sajenja GS evkaliptusov lahko pričakujemo tudi dovoljenje za predelavo GS lesa.

Evkaliptuse biotehnološko razvija podjetje ArborGen, ki predstavlja tudi nekoliko razširjene podatke o svojih tehnologijah izboljšanja lastnosti evkaliptusa, pa tudi drugih drevesnih vrst.

GS evkaliptus izhaja iz hibrida E. grandis x E. urophylla, ki ima vključenih več genetskih sprememb. Selekcijski marker je gen za odpornost proti kanamicinu. Preživetje nenadnih zmrzali mu omogoča gen za transkripcijski faktor CBF pod kontrolo promotorja, ki ga aktivira mraz. CBF nato pospešuje prepisovanje genov za proteine, ki zagotavljajo odpornost proti pozebam. Naslednja genetska sprememba je moška sterilnost, ki jo zagotavlja gen za bakterijsko ribonukleazo barnazo. Da bi bil evkaliptusov les bolj uporaben za proizvodnjo biogoriva, pa so vanj vključili še nekatere gene, ki povzročijo spremembo v zgradbi lignina. natančnejših podatkov, kako so to izvedli, ni mogoče dobiti. Gre torej za rastline, ki imajo vključenih bistveno več genetskih sprememb kot številne poljščine, ki jih trenutno sejejo za hrano, krmo ali za industrijsko predelavo.

Podatke o konstruktih sem povzel iz informacije nasprotnikov GS rastlin.

3 komentarji:

NutriCorp pravi ...

Če bi omenjeni evkaliptus sadili v Sloveniji, recimo v vrtu za okras, bi bilo to dovoljeno ali bi kršili zakon o GSO?

E. globulus mi je sicer iz 0,5 mm semena v manj kot treh letih zrasel več kot 7 m, letošnja zima pa ga je pobrala :/

NutriCorp pravi ...

Čeprav vidim, da omenjeni GS hibrid zdrži temperature od -6 do -8, kar ni bistveno več od E. globulusa...

Izgleda, da bo E. gunnii edini predstavnik Avstralije v vrtu :)

Marko Dolinar pravi ...

V EU bi bila kršitev zakonodaje, če bi GS evkaliptus posadili na domači vrt brez predhodne odobritve pristojnih organov. Pri nas bi morali oddati prijavo za sproščanje GSO v okolje na Ministrstvo za okolje in prostor, kjer bi o tem razpravljal znanstveni odbor, vključeno pa bi bilo tudi Ministrstvo za kmetijstvo. Vloga bi verjetno bila zelo obsežna, ker bi morali dokazati, da se vaš evkaliptus ne bo širil v okolje, ne bo prenašal genskih sprememb, ki so vanj vključene, na druge sorodne in nesorodne organizme in da tudi sicer ne bo škodoval okolju.

GS evkaliptus bo še vedno namenjen za sajenje le v JV delu ZDA, kjer zime niso izrazito hladne.

Pri nas enoletne evkaliptuse prodajajo kot okrasna drevesa, odporna na mraz (verjetno res samo Eucalyptus gunnii, čeprav se mi zdi, da je na obesku pisalo, da je E. globulus), je pa to relativen pojem. Jaz sem ga čez zimo vseeno raje postavil v vežo; na srečo nima še niti 2 m, naslednjo zimo pa ne vem, kako bo.