8. jan. 2009

Kemija v šoli in družbi

Ni čisto novica, a vseeno: ta teden sem dobil od urednika revije Kemija v šoli in družbi decembrsko številko, v kateri so objavili tudi moj prispevek o (zdaj že) lanskih Nobelovih nagrajencih za kemijo. Pisanje mi je bilo kar v veselje in mogoče bo še kdaj kakšna priložnost, da napišem za učitelje kemije kaj s področja molekularne biologije ali biološke kemije.
Pravzaprav je skoraj presenetljivo, da taka revija sploh (še) obstaja in je gotovo brez donatorskih sredstev ne bi bilo (več). Izidejo štiri številke na leto, kar pomeni okrog 150 strani poljudno napisanih strokovnih prispevkov, primernih za raven srednje šole. Žal bi bila revija oblikovno lahko lepša, s tem pa tudi bolj prijazna za branje. Na oglase na vsakem koraku pa smo tako ali tako že navajeni.

Ni komentarjev: