20. okt. 2007

Je neandertalec znal govoriti?

Iz arheološkega gradiva je seveda nemogoče reči, ali so se neandertalci med seboj sporazumevali z govorom ali ne. Večina raziskovalcev je menila, da ne in da je moderni človek izpodrinil neandertalca prav zato, ker se je bil bolj prilagodljiv in je zaradi razvoja govora lažje sodeloval v skupini. Ali sploh obstaja način, kako ugotoviti, ali so nendertalci znali govoriti?

Raziskave DNA, ki so jo ekstrahirali iz kosti neandertalcev, so pokazale, da so neandertalci imeli v svojem genu FOXP2 dve mutaciji, ki sta prisotni le pri človeku in sta povezani z oblikovanjem govora, to pa je osnova za razvoj jezika. Raziskave, ki so jih opravili nemški raziskovalci (objavili jo bodo v reviji Current Biology), so torej pokazale, da bi neandertalec utegnil znati govoriti. Seveda pa genetika govora ni tako dobro raziskana, da bi lahko z gotovostjo trdili, da je govor povezan le z genom FOXP2. Ta gen zapisuje za protein, ki uravnava izražanje drugih genov (transkripcijski faktor), ugotovili pa so, da imajo ljudje z okvarami v tem genu težave pri govorjenju in besednem sporazumevanju.

V evoluciji se je gen FOXP2 pojavil sorazmerno pozno; najdemo ga šele pri sesalcih, tako da ga imajo tako miši kot opice, vendar za oboje vemo, da ne znajo govoriti. S posebej treniranimi opicami se zato znanstveniki sporazumevajo z znaki, saj šimpanzi ne morejo oblikovati besed. Pred približno 200.000 leti, v času, ko se je razvil moderni človek, pa sta se v genu FOXP2 pojavili dve mutaciji. No, tako so vsaj mislili doslej, najnovejše raziskave pa pojav mutacij postavljajo dvakrat dalj v evolucijsko zgodovino.

Novico je včeraj objavil Reuters.

2 komentarja:

kripl pravi ...

Kako pa je s tem pri papigah? Glede na to, da lahko oponašajo zvoke iz okolice. Ne vem ali jih povezujejo z dogodki ali ne. človeški gen in gen papige bi se znala bolj razlikovati med seboj kot človeški in opice.

Morda pa je evolucijsko ta gen pri papigah bolj razvit.

Je kakšen drug gen morda, ki je bolj ključnega pomena za razvoj sporazumevanja ljudi, ki ga poznamo?

kripl pravi ...

No sej je na wikipediji referenca prav na temo song birds in mutacije v eksonu 7...morda pa si preberem.

While FoxP2 appears to be under strong functional constraints in mammals and birds, we find no evidence for its role during the evolution of vocal learning in nonhuman animals as in humans.
referenca