8. okt. 2007

Nobelova nagrada za raziskave izvornih celic

Danes so v Stockholmu objavili imena letošnjih Nobelovih nagrajencev za fiziologijo oziroma medicino. Nagrado bodo dobili trije raziskovalci izvornih celic, Mario Capecchi, Martin Evans in Oliver Smithies in to "za odkritje načina uvedbe točno določenih genskih sprememb pri miših z uporabo embrionalnih izvornih celic". Vsi trije so delali na področju ciljanja genov, ki ga uporabljajo predvsem za pripravo miši z izbitimi geni (knockout-miši). Pri tem postopku inaktivirajo točno določene gene, katerih vlogo želijo preučevati in nato opazujejo, do kakšnih sprememb pri miših pride zaradi odsotnosti gena (oziroma njegovega proteinskega produkta).

Ciljanje genov je mogoče izvesti s homologno rekombinacijo. Ta proces sicer v živih organizmih vedno poteka, v laboratoriju pa so ga izvedli tako, da je prišlo do izmenjave genskega materiala med genomsko DNA in v celice vneseno DNA, ki jo lahko sintetizirajo ali sestavijo iz kosov DNA z znanim nukleotidnim zaporedjem. Če želijo ustvariti celoten organizem z inaktiviranim (izbitim) genom, ne zadošča, da do homologne rekombinacije pride v eni sami celici - razen, če bi iz ene celice bilo mogoče razviti celoten organizem. To pa je mogoče z embrionalnimi izvornimi celicami. Obširnejša razlaga je v sporočilu za javnost na straneh Nobelove fundacije.

Ni komentarjev: