11. dec. 2008

Nove tehnike za spreminjanje organizmov

V zadnjih približno petih letih so se na različnih področjih ved o življenju in biotehničnih ved pojavile nove tehnike, s katerimi je mogoče v organizme uvajati nekatere spremembe, vendar nastalih organizmov glede na sedanjo evropsko zakonodajo ni mogoče preprosto in zagotovo imeti za gensko spremenjene organizme. Zato so se v Evropski komisiji odločili, da pri Generalnem direktoratu za okolje ustanovijo delovno skupino, ki jo bodo sestavljali eksperti iz vseh držav članic Evropske skupnosti.

Ustanovni sestanek delovne skupine bo naslednji teden v Bruslju, iz seznama evidentiranih novih tehnik pa je razvidno, da je takšnih kar precej. V prvi vrsti so tu nove tehnike v biotehnologiji rastlin, potem tehnologija nukleaz s cinkovimi prsti, cisgeneza, tehnike za spreminjanje posameznih ali več nukleotidov, tehnike popravljanja genov in sinteznobiološke tehnike.

Delovna skupina naj bi delala ločeno za področje zaprtih sistemov (predvsem mikrobni sistemi; 90/219/EEC) in za področje namernega sproščanja (predvsem rastline; 2001/18/EC), lahko pa tudi v podskupinah za posamezne sklope tehnik. Seznam tehnik še ni popoln in morda se bo na njem pojavila še kakšna. Končni cilj delovne skupine je ugotoviti, ali je treba sedanjo definicijo gensko spremenjenega (mikro)organizma dopolniti in ali je potrebna sprememba prilog k direktivam, ki urejata področji gensko spremenjenih organizmov na področju Evropske skupnosti.

Ni komentarjev: