23. apr. 2009

Od iPSa do piPSa

Novic s področja izvornih celic kar ni konca. Pred tremi leti so odkrili postopek, po katerem je možno diferencirano celico spremeniti v pluripotentno, vendar so ugotovili, da taka sprememba lahko povzroči pretvorbo zdrave celice v rakavo. O novostih, ki so v glavnem pomenile zmanjševanje nevarnosti tovrstne pretvorbe, sem tudi sproti pisal na tem blogu (junija 2007, septembra 2008 in marca letos). Dva meseca po zadnji 'veliki' novici je tu že nova: za pripravo induciranih pluripotentnih celic (iPS) v diferencirano celico ni več treba vnesti DNA z zapisi za transkripcijske faktorje. Ti so namreč odgovorni za spremembo lastnosti celice, saj uravnavajo izražanje točno določenih genov. Današnja novica je, da je mogoče vse štiri potrebne transkripcijske faktorje v celico vnesti tudi kot proteine. Transkripcijske faktorje so proizvedli v rekombinantnih bakterijah, jih očistili in vnesli v mišje kožne fibroblaste. Vendar samo to ni zadoščalo. Ugotovili so, da je treba dodati še valprojsko kislino, za katero so lani odkrili, da poveča učinkovitost reprogramiranja. Tako deluje, ker je inhibitor posebnih encimov, imenovanih histon-deacetilaze, te pa odcepljajo acetilne skupine z aminokislinskih ostankov na histonih (proteinih, okrog katerih je v kromosomih navita DNA). Ravno preko (de)acetiliranja histonov celice lahko uravnavajo izražanje genov, zato ni čudno, da valprojska kislina lahko vpliva zaviralno na nekatere tumorje.

Pluripotentne celice, ki jih dobijo le z dodajanjem proteinov (in valprojske kisline), s kratico označujejo piPS. Čeprav se zdi, da s tem odpade nevarnost pretvorbe celic v rakave, saj je mogoče celicam dati le toliko proteinov kolikor je nujno potrebno, pa je novi postopek še daleč od idealnega. Predvsem je desetkrat manj učinkovit kot klasični postopek z uporabo retrovirusnih vektorjev (izpred treh let), to pa pomeni da je pravzaprav reprogramiranje zelo redek pojav: spremeniti je mogoče le 0,006 % celic. Vendar raziskovalci, ki so svoje odkritje objavili v današnji spletni izdaji revije Cell Stem Cell, menijo, da gre za prve rezultate in da bo mogoče postopek še precej izboljšati. Za trženje nove tehnologije so se že dogovorili z dvema podjetjema, piše The Scientist v članku, ki tudi na razumljiv način razlaga ozadje tokratne raziskave.

Ni komentarjev: