10. jun. 2007

Do izvornih celic z reprogramiranjem

V četrtek je revija Nature objavila tri članke, v katerih raziskovalci poročajo, da je odrasle somatske celice možno reprogramirati in jim s tem vrniti pluripotentnost. Obnašajo se torej tako kot izvorne celice. To je pomembno odkritje in verjetno prava rešitev etičnih pomislekov glede uporabe embrionalnih izvornih celic za zdravljenje, pa tudi za raziskave. Dodatna prednost novega pristopa je, da ne bi bilo treba hraniti celic iz npr. popkovne krvi več desetletij, pač pa bi jih lahko pripravili kasneje v življenju.

Novica na spletni strani revije Nature precej natančno povzema rezultate raziskav na miših. Raziskave izhajajo iz lanske objave avtorjev Takahašija in Jamanake v reviji Cell. Kožne fibroblaste sta gensko spremenila s pomočjo retrovirusov tako, da so izražali štiri transkripcijske faktorje. Ti so povzročili izražanje več drugih genov, kar je imelo za posledico prehod diferencirane celice v stanje, podobno izvornim celicam. Take celice sta imenovala inducirane pluripotentne izvorne celice (iPS-celice). Nekateri kritiki so opozarjali, da tako pridobljene celice vendarle nimajo vseh značilnosti izvornih celic, saj na primer niso izmenjevale genetskega materiala z drugimi celicami zarodka, če so jih vbrizgali mednje (test himernosti).

Jamanaka je s sodelavcema Okito in Ičisako tokrat objavil članek o pripravi druge generacije iPS-celic, hkrati pa so objavili tudi dva članka ameriških raziskovalnih skupin. Problem pri pripravi teh celic je, da je učinkovitost reprogramiranja zelo nizka in je zato treba izselekcionirati tiste celice, v katerih je do reprogramiranja res prišlo. Američanom je celo uspelo, da so iz iPS-celic regenerirali celotno žival in s tem neposredno dokazali sposobnost iPS-celic, da se razvijejo v različne tipe celic.

Doslej pa še ni uspelo na enak način pripraviti človeških 'izvornih' celic. Menijo, da bo treba uporabiti več kot samo štiri transkripcijske faktorje. Dodaten problem predstavlja uporaba retrovirusov, ki bi v določenih pogojih lahko povzročili rakave spremembe, pa tudi eden od transkripcijskih faktorjev, ki so jih uporabili pri miših, lahko povzroča raka.

Ni komentarjev: