17. jun. 2007

Vprašanje izvora Etruščanov rešeno?

V Nici od včeraj poteka Evropska konferenca o humani genetiki, na kateri bodo med drugim predstavili genetske raziskave izvora Etruščanov. Živeli so na zahodnem delu Apeninskega polotoka in so vrhunec svoje kulture doživeli v 7. in 6. stoletju pred našim štetjem. Nekateri avtorji menijo, da so avtohtoni prebivalci, drugi pa, da so se priselili iz vzhodnega Sredozemlja. Ker niso našli nobenih izvirnih pisnih virov iz njihovega obdobja, značilnosti jezika ne morejo uporabiti za določitev njhovega izvora, razen tega pa je težko potegniti jasno ločnico med etruščansko in kasnejšo rimsko umetnostjo, saj so se ob ustanovitvi Rima Etruščani postopno zlili z Itali.

Genetske analize, o katerih bodo te dni poročali v Nici, temeljijo na predhodnih raziskavah mitohondrijske DNA iz leta 2004. Takrat so analizirali mitihondrijsko DNA iz 30 vzorcev kosti Etruščanov, ki so živeli med 7. in 3. stoletjem p.n.š. Ugotovili so, da so značilnosti mitohondrijskih zaporedij bolj podobne današnjim prebivalcem obal vzhodnega Sredozemlja kot današnjim Italijanom.

V sedanji analizi pa so primerjali genetske značilnosti (genomske, ne mitohodrijske) današnjih moških prebivalcev treh področij v Toskani z najbolj ohranjenimi etruščanskimi vplivi z značilnostmi več drugih populacij. Primerjalne populacije so bile večinska toskanska, severnoitalijanska, sicilijanska, sardinijska, južnobalkanska in otočani z Lemnosa v Grčiji. Dodatne podatke so dobili iz literature o prebivalcih Turčije, Južne Italije, Bližnjega Vzhoda in Evrope. Ugotovili so, da so prebivalci Volterre in Murla, dveh krajev v Toskani z ugotovljivim etruščanskim vplivom, bolj sorodni prebivalcem iz Male Azije in Lemnosa kot drugim Italijanom.

Analiza mitohondrijske DNA starih pasem goveda s področja nekdanje Etrurije je prav tako pokazala, da so te pasme sorodne tistim, ki danes živijo na področju Male Azije.

Nove genetske raziskave torej potrjujejo pričanje grškega zgodovinarja Herodota, da so Etruščani (Grki so jih imenovali Tirenci) prišli iz Lidije v Mali Aziji, ker se je polovica tamkajšnjega prebivalstva odpravila z ladjami iskat novo domovino.

Povzeto po novici na EurekAlert.

Ni komentarjev: