13. apr. 2011

iGEM letos brez slovenske ekipe

Kot sem najavil že novembra lani, letos študentsko tekmovanje iz sintezne biologije poteka po spremenjenih pravilih, dvostopenjsko. Lani so pričakovali, da se bo leta 2011 na tekmovanje prijavo okoli 165 ekip z vsega sveta, do roka, ki je potekel 31. marca letos, pa se jih je prijavilo 153. Ekipe so razdeljene v tri regije, ki bodo imela svoja (pred)tekmovanja v oktobru.

Evropsko prvenstvo, na katerem bodo razen 44 evropskih univerz tekmovale še tri afriške ekipe, bo v Amsterdamu 1. in 2. oktobra letos. Na vseameriškem prvenstvu se bo srečalo 61 ekip Severne, Srednje in Južne Amerije 7. in 8. oktobra v Indianapolisu, azijsko prvenstvo, na katerem bo sodelovalo 47 ekip iz Azije in Avstralije, pa bo teden dni kasneje v Hong Kongu. Najboljše ekipe s teh treh regionalnih tekmovanj se bodo med seboj pomerile na ameriški univerzi MIT v Cambridgu 5. do 7. novembra.

Letošnja novost je tudi predvideno tekmovanje (ameriških) srednješolskih ekip, vendar so se prijavile le tri šole, zato to tekmovanje ne bo tako zanimivo kot tekmovanje univerzitetnih ekip.

Kot sem omenil že v naslovu, letos ni prijavljene slovenske ekipe, ki jo je doslej vodil dr. Jerala s Kemijskega inštituta. Kolikor vem, je razlog ta, da v njegovih laboratorijih še dokončujejo projekte s preteklih tekmovanj. V času, ki je sicer vsako leto predviden za pripravo študentskih projektov, namreč ni mogoče opraviti vseh tistih eksperimentov, ki bi bili potrebni za zaključek raziskav, na tekmovanje pa je mogoče priti le z zanimivimi novimi projekti. Zato je razumljivo, da so se odločili za enoletno odsotnost s tekmovanj iz sintezne biologije.

Ljubljani najbližja ekipa je na tržaški univerzi, ki se je letos prijavila prvič. Ekipo bo vodil dr. Manfioletti z Oddelka za vede o življenju.

Ni komentarjev: