19. apr. 2011

Študenti o epigenetiki

Po bolonjski prenovi študija Biokemije letos prvič izvajamo predmet Molekularna biologija v 2. letniku. Ko sem razmišljal, kako bi organiziral seminarje, sem se odločil, da vse seminarje posvetimo isti temi, tako da vsi študenti v letniku opišejo različne vidike istega področja.

Vodilna tema letošnjih seminarjev so epigenetske spremembe v celici in organizmu - to so lastnosti, ki se lahko dedujejo, a niso zapisane z nukleotidnim zaporedjem na DNA. Gre predvsem za metilacijo nukleotidov, ki spremeni izražanje genov, in za kemične spremembe histonov, proteinov, na katere je navita DNA v jedru.

Skupaj 15 seminarskih tem je na kratko predstavljenih na spletu, ta teden pa sledijo še predstavitve v predavalnici. Če koga to področje zanima, jih lahko pride spremljat v veliko predavalnico IJS (Jamova 39) in to 20.4. od 10:20 do 12h (teme 1-7) in 22.4. od 10:40 do 12:30 (teme 8-15).

Seznam tem in povezave do povzetkov (ki niso niti lektorirani, niti recenzirani):

Ni komentarjev: