26. jan. 2012

Rotterdam : Wisconsin = 1 : 1

Včeraj se je nepričakovano oglasil dr. Jošihiro Kavaoka, ki je podobno kot dr. Ron Fouchier iz Rotterdama izvajal poskuse prenosa virusa influence med poskusnimi dihurji. Medtem ko je dr. Fouchier nekatere podrobnosti svojih poskusov predstavil že septembra lani na konferenci na Malti, dr. Kavaoka svojega poskusa ni javno razlagal, niti se ni udeleževal razprav glede biološega tveganja pri delu z zelo kužnimi virusi influence. Čeprav je bil med podpisniki moratorija na tovrstvne raziskave (o čemer sem pisal včeraj), ga ni bilo med tistimi, ki so argumentirali potrebnost raziskav in prostega dostopa do izsledkov raziskav.

V svojem komentarju na spletni strani revije Nature (25.1.2012) je dr. Kavaoka tokrat pojasnil osnovno razliko med poskusi nizozemske skupine in poskusi njegove skupine na univerzi Wisconsin - Madison. Medtem ko so v rotterdamskem laboratoriju poskus izvajali z virusom ptičje gripe (H5N1), je njegova ekipa pripravila virus, ki je imel na površini protein hemaglutinin, kakršen je značilen za virus H5N1, vse ostale sestavine virusa pa so bile enake kot pri pandemskem virusu H1N1 iz leta 2009. Poskuse so tudi oni delali na dihurjih. Opazili so, da je tak (gensko spremenjen) virus bil kužen za dihurje, a nobena od poskusnih živali ni poginila, medtem ko so v nizozemskem poskusu, kjer so virusi naravno mutirali, (nekatere) poskusne živali poginile. Kombinacija gena H5 in preostalih delov na osnovi N1 ni naključno izbrana, saj bi se lahko zgodila v kateri od živali, ki se lahko okužijo z dvema tipoma virusov. Scenarij je torej verjeten, vprašanje je samo, kdaj in kje se bo zgodil in ali se bo točno v taki obliki (verjetno ne točno tako, lahko pa pride do kakšne podobne kombinacije).

Na koncu komentarja se je dr. Kavaoka zavzel za nadaljnje raziskave prenosljivosti in patogenosti virusov influence in za objavljanje popolnih rezultatov celotni strokovni javnosti. Omenil je, da je mogoče že na osnovi različnih predhodno objavljenih rezultatov različnih skupin ugotoviti, katera kombinacija genov (oziroma mutacij) bi lahko privedla do bolj nevarne oblike virusov.

Ni komentarjev: