30. avg. 2007

Genom parazita vključen v genom gostitelja

Wolbachia je rod bakterij, ki živijo kot paraziti znotraj nevretenčarskih celic. Najpogosteje se naselijo v spolnih organih žuželk in rakov in prehajajo iz generacije v generacijo gostiteljev. Njihovo prisotnost je mogoče dokazati s citološkimi in imunološkimi tehnikami, pa tudi z genetskimi. Tu pa nastopi problem, ki so se ga znanstveniki zavedli šele zdaj: ugotovili so, da gostiteljski genom lahko vključuje velike dele parazitove DNA, morda celo celoten parazitski genom. O zanimivem odkritju, ki bo objavljeno v reviji Science, poroča EurekAlert.

V genomu vinske mušice Dropsohila ananassae so namreč v 2. kromosomu našli kopije praktično vseh genov parazitske volbahije in ugotovili, da se vsaj nekateri geni prepisujejo tudi pri tistih vinskih mušicah, ki sploh niso okužene s paraziti.

Raziskovalci menijo, da so volbahije paraziti v 70 % vseh nevretenčarjev na planetu, kar je skoraj nepredstavljivo in še najbolj podobno dogajanju iz zgodnje evolucije evkariontov - 'vselitvi' (bodočih) mitohondrijev, ki so postopno velike dele svojega genoma preselili v jedrno DNA.

Po drugi strani dokazana prisotnost bakterijskih genov v genomu vinske mušice pomeni, da je morda treba ponovno kritično pregledati rezultate dosedanjih genomskih analiz. Doslej so namreč pri določanju genomskih zaporedij višjih evkariontov prisotnost bakterijskih zaporedij vedno obravnavali kot kontaminacijo iz procesa izolacije genomske DNA (bakterije bi lahko bile na površini celic, iz katerih izolirajo jedrno DNA) in je niso upoštevali. Predvsem pri členonožcih pa bi bilo treba natančno pregledati, ali morda ne vsebujejo genov volbahije ali kakšnih drugih bakterij, ki bi se lahko v genom preselili v procesu evolucije.

1 komentar:

Franc pravi ...

Najdba, ki jo omenjate, je v znanstveni/strokovni javnosti povzročila v zadnjih dneh pravi "cunami" povzemanja novice, kar seveda potrjuje Vaš poudarek, da predstavlja resnično presenečenje. Vsekakor bo, kot tudi opozarjate, posledično izzvala pregledovanje že obdelanih evkariontskih genomov na morebitne podobne vključke prokariontske dednine. Skoraj bi upal staviti, da nas čaka še kakšna podobna šokantna vest.