5. avg. 2007

Ko bi Hwang Woo-Suk vedel...

Hwang Woo-Suk je korejski raziskovalec, ki je zaslovel leta 2004 s kloniranjem človeških celic, a se je kasneje izkazalo, da so bili rezultati potvorjeni. 'Primer Hwang' je konec leta 2005 prišel na naslovnice časopisov in med vodilne novice elektronskih medijev. Ko le že kazalo, da bo Hwang skupaj z rezultati počasi potonil v pozabo, pa so raziskovalci natančno analizirali genom celičnih linij, za katere je Hwang trdil, da jih je dobil s postopkom jedrnega prenosa. Rezultate so objavili v četrtek kot predhodno objavo (tudi kot PDF) na spletni strani revije Cell - Stem Cell (izhajati je začela letos, tako da je doslej izšla šele ena številka, a bo glede na ugled revije Cell in aktualnost področja, skoraj zagotovo obstala). Novico sicer povzemam po sporočilu za javnost Bostonske otroške bolnišnice, vrhunske raziskovalne in zdravstvene ustanove (z več kot 500 raziskovalci in s 347 bolniškimi posteljami).

Raziskave so pokazale, da so celične linije, ki izhajajo iz laboratorija dr. Hwanga, v resnici diploidni kloni jajčnih celic! Celična linija je torej nastala v procesu partenogeneze, za katero je doslej veljalo, da pri človeku ne more privesti do več kot parceličnega stadija. Da celica postane diploidna, se morajo kromosomi jajčne celice podvojiti in tako nastane v osnovi homozigotna celica (kromosoma sta si enaka). Šele zelo natančna analiza je pokazala, da pri podvojitvi prihaja do nekaterih zamenjav delov, ki se pojavljajo predvsem na koncih kromosomov, kjer so našli heterozigotne regije.

Z razjasnitvijo narave Hwangovih celičnih linij, ki so torej partenogenetske linije, je znanost dobila novo močno orodje za pripravo embrionalnih izvornih celic. Doslej so partenogenezo inducirali kvečjemu pri miših, pri ljudeh pa ni kazalo, da bodo poskusi kmalu uspešni. Če bi Hwang vedel, da je kot prvi pripravil partenogenetsko človeško celično linijo, to verjetno ne bi bil nič manjši uspeh kot je (oziroma ni) bila celična linija dobljena z jedrnim prenosom.

Avtorji članka trdijo, da je zaradi ponarejenih rezultatov kloniranje človeških celic po letu 2006 nekoliko zastalo, kar se gotovo ne bi zgodilo, če bi bili že takrat znani rezultati analiz korejskih celic, ki bodo objavljeni letos.

Intervju z vodilnim avtorjem članka, Georgom Dahleyem, si lahko ogledate v več krajših videih na strani Bostonske otroške bolnišnice.

Ni komentarjev: