1. avg. 2007

Zebrica in zdravljenje slepote

Ko so raziskovali vid pri zebricah, so znanstveniki opazili, da imajo te ribe nenavadno sposobnost, da lahko regenerirajo poškodovano mrežnico. Medtem, ko pri človeku poškodbe mrežnice povzročijo slepoto, pri zebricah pride do razvoja novih celic, ki so sposobne zaznavati svetlobo. Senzorji za svetlobo v očesu so v resnici posebej prilagojene živčne celice, za te pa vsaj pri človeku vemo, da se praktično ne delijo in da ne nastajajo nove. Ameriški raziskovalci pa so sedaj v očeh odkrili izvorne celice, ki so se sposobne razviti v senzorske celice za svetlobo in to tako pri ribah kot tudi pri človeku. Te bi lahko služile za zdravljenje različnih oblik slepote. Izhodišče predstavljajo Müllerjeve glia-celice, ki so jih uspeli diferencirati v vse različne tipe živčnih celic v mrežnici, preprosto pa jih je tudi gojiti v laboratoriju.

Prve poskuse so opravili na podganah z okvarjeno mrežnico, ki so jim vbrizgali v laboratoriju gojene lastne celice. Ugotovili so, da so se celice umestile v mrežnico in prevzele lastnosti okoliških nevronov. Predvidevajo, da bi v petih letih uspeli na podoben način izvesti zdravljenje tudi s človeškimi celicami. Računajo celo, da bi imeli izvorne celice (v resnici bi bilo bolj prav govoriti o prekurzorskih celicah) različnih tipov kar na zalogi in bi se odločili za prave celice na osnovi genotipiziranja. Na enak način bi sicer lahko popravljali okvarjeno mrežnico tudi s celicami, ki bi izhajale iz embrionalnih izvornih celic.

Novico povzemam po Reutersu, članek z rezultati pa bo izšel v avgustovski številki revije Stem Cells in bo imel naslov "Celice MIO-M1 in celične linije njim podobnih Müllerjevih glia-celic, ki izhajajo iz mrežnic odraslih ljudi, imajo značilnosti živčnih izvornih celic".

Ni komentarjev: