24. maj 2007

Umrl Stanley Miller

Se še kdo spomni "Millerjevega poskusa"? Poskus, ki ga je leta 1953 izvedel Stanley Miller, ko je pripravljal doktorat v laboratoriju nobelovca Harolda Ureya, je predstavljal preprost in prepričljiv prikaz (ne pa dokaz), da se je življenje na Zemlji verjetno začelo v nekakšni prajuhi s tem, da so atmosferske razelektritve povzročile sintezo aminokislin, osnovnih gradnikov proteinov, iz vode, metana, amonijaka in vodika. Poskus je dobro razložen na angleški, rezultati pa še natančneje na nemški Wikipediji. Iz 59 milimolov metana (edinega vira ogljika v poskusu) je v poskusu dobil 1,26 milimola ogljika vezanega v glicin, 1,02 milimola alanina, 30 mikromolov glutaminske in 16 mikromolov asparaginske kisline. Ob tem je nastalo še več drugih bioloških molekul; skupaj jih je bilo molarno gledano 18 % glede na metan, večina snovi, ki je nastala, pa je bila neidentificarana smolasta masa. Po koncu poskusa, ki je trajal cel teden in je vključeval izmenično segrevanje vode do uparitve in ohlajanje, je nastalo 13 različnih aminokislin in več drugih bioloških molekul, tudi ogljikovi hidrati. lipidi in nukleinske kisline.

Čeprav je šlo takrat za zelo odmeven poskus, ki so ga objavili v reviji Science (tri tedne po tistem, ko sta Watson in Crick v reviji Nature objavila model zgradbe DNA), pa so se glede pomena poskusa pojavili nekateri dvomi. Tudi Miller je kasneje priznal, da sinteza aminokislin še ne razloži nastanka in razvoja življenja. Alternativna hipoteza o razvoju biomolekul pravi, da je do prve sinteze biomolekul prišlo v prisotnosti visoke koncentracije mineralnih snovi, morda tudi na oceanskem dnu v bližini vulkanskih vrelcev.

Vprašanje razvoja življenja je verjetno stvar organizacije bioloških molekul, ne glede na to, kako so biološke molekule najprej nastale. Stanley Miller je bil prvi, ki je resno poskusil eksperimentalno ponazoriti nastanek bioloških molekul in po več kot 50 letih ključni poskusi še niso bili narejeni. Miller je umrl 20. maja, star 77 let, novico pa so objavili šele včeraj.

Ni komentarjev: