22. jul. 2007

Gorivo iz izpušnih hlapov...

To bi bilo seveda preveč enostavno, a Reuters se o tem v svoji novici ne sprašuje: Ogljikov dioksid iz izpušnih hlapov je mogoče shraniti, ga v bazenih uvajati algam, ki ga pretvorijo v metan in olje, olje pa lahko uporabimo kot biodizel za poganjanje motorjev z notranjim izgorevanjem. Perpetuum mobile? Pravzaprav ne. O izkoristku, ceni in tehnologiji ni znanega še nič, čeprav naj bi trije iznajditelji iz Walesa svoj izum preizkušali še več kot dve leti.

Ideja sicer ni slaba: škatla, ki so jo imenovali Greenbox, veže več kot 85 % nečistoč, ki nastajajo pri izgorevanju v motorju. Kapaciteta nosilca naj bi ustrezala količini nečistoč, ki nastanejo pri porabi enega avtomobilskega rezervoarja goriva, škatlo z vezanimi nečistočami pa bi ob naslednjem polnjenju goriva na črpalki oddali v recikliranje. V zbirnih centrih bi nato vezane snovi, predvsem CO2, sprostili z nosilca in ga uvedli v bazene z algami. Gensko spremenjene alge bi ogljikov dioksid vezale v organsko snov, to pa bi nato ponovno uporabili. Izumitelji se sicer ukvarjajo z gojenjem rib, po stroki pa sta dva inženirja in en organski kemik.

Jasno je, da bo postopek, tudi če bo izvedljiv, drag in njegov izkoristek bo relativno majhen, kar se tiče deleža reciklirane energije. Verjetno je prej treba na vse skupaj gledati kot na prispevek v boju proti onesnaževanju kot pa na resen alternativni vir energije. Tudi zaradi uporabe koruze in pšenice za pripravo biogoriv se je na primer cena pšenice glede na lansko ceno podvojila, tako da bo treba poiskati alternativne vire, ki ne bi bili vezani na kulture, uporabne v prehrani ali kot krmila za živali.

2 komentarja:

Robert pravi ...

Kje je oznaka za dobro (slabo) šalo?

Glede tega, da je več kot 99% "nečistoč" v izpuhu ogljikov dioksid, to pomeni, da sistem shrani za vsak liter porabljenega goriva 2-3 kubike ogljikovega dioksida... Very interesting!

Marko Dolinar pravi ...

Tudi jaz sem novico videl predvsem kot primer prikritega tržnega sporočila (kljub 'briljantnosti' ideje izumitelji še niso našli investitorja, ki bi idejo prevedel v uporaben izdelek), malo pa tudi kot vzorčni primer, kako novinar mirno spregleda zelo očitne pomanjkljivosti, ki jih izum ima.

Verjetno se CO2 kemično veže na neke površine (in pri tem pretvori), nakar ga z (upam da preprosto) kemijsko reakcijo z nosilca spet sprostijo. Tako si tudi razlagam izjavo, da je 'Greenbox' trenutno še dokaj velik, možno pa bi ga bilo bistveno zmanjšati.