4. feb. 2009

Hibridni zarodki, tretjič

Dve leti je, odkar sem prvič pisal o načrtih, da bi s spojitvijo živalskih jajčnih celic in človeške jedrne DNA pridobili zgodnje zarodke, iz njih pa celične linije embionalnih izvornih celic. V Veliki Britaniji so zaradi aktualnosti problematike septembra 2007 predčasno dovolili tovrstne raziskave. Včeraj pa je Reuters poročal o rezultatih ameriških raziskovalcev, objavljenih v reviji Cloning and Stem Cells. Na kratko: rezultati so slabši, kot so sprva pričakovali. Hibridni zarodki se niso razvili dalj kot do stopnje morule, čeprav so se sprva celice normalno delile. Različni hibridi so se obnašali različno, v nobenem primeru pa niso uspeli vzgojiti zarodkov, ki bi se normalno razvili vsaj do 100-celičnega stadija. Menda naj bi tovrste raziskave v ZDA opravljali že celo desetletje.

Sodobne raziskovalne metode omogočajo vpogled v aktivnost posameznih genov, zato so avtorji članka poskusili ugotoviti, zakaj se človeški zarodki razvijajo normalno, hibridni pa ne. V članku sicer poskuse priprave hibridnih zarodkov imenujejo postopek reprogramiranja somatskih celic, vendar tega ne smemo mešati z reprogramiranjem, ki privede do induciranih pluripotentnih celic (iPS). Analiza aktivacije genov je pokazala, da je več kot 2000 genov, ki se pri hibridnih zgodnjih zarodkih izražajo drugače kot pri jajčni celici, pri čemer jih je večina manj aktivnih, medtem ko so pri spojitvi človeškega jedra s človeško jajčno celico tisti geni, ki se izražajo drugače kot v jajčni celici, večinoma bolj aktivni.

Razlike v aktivnosti genov, ki so jih ugotovili, so med medvrstnimi hibiridi (kunčje ali kravje jajčece in človeška jedrna DNA) in istovrstnimi hibridi (človeško jajčece in človeška jedrna DNA) tako velike, da kaže, da z medvrstnimi hibridi ne bo mogoče pripraviti celičnih linij pluripotentnih celic in da verjetno tovrstne raziskave nimajo druge vrednosti kot le akademske, saj je celovito razumevanje procesov, ki vodijo razvoj zgodnjih zarodkov, še vedno precej oddaljeno. Za pripravo terapevtsko pomembnih celičnih linij pa bo treba izbrati kakšen drug pristop.

Ni komentarjev: