5. mar. 2007

... in biogorivo s pomočjo kvasovk

Predvčerajšnjim sem pisal o tem, kako bodo s pomočjo genomskih podatkov morda uspeli povečati učinkovitost razgradnje celuloze v etanol. Danes pa ScienceDaily piše, kako naj bi znano zaporedje genoma kvasovke Pichia stiptis pomagalo pri izboljšanju proizvodnje etanola iz ksiloze, ki je pentasaharid, prisoten v industrijskih razgradnih produktih olesenelih delov rastlin. Lesne in kmetijske odpadke morajo po sedanjem postopku najprej kemično, termično in encimsko pretvoriti, tako da celuloza, hemiceluloza in lignin razpadejo v glukozo in ksilozo.
Raziskave financira ameriško ministrstvo za energijo (DOE, Department of Energy), rezultati pa so objavljeni kot predhodna objava na spletni strani revije Nature Biotechnology. O tem je včeraj poročal tudi EurekAlert.

Ni komentarjev: