6. mar. 2007

Proti tumorjem z vročino

Načinov boja proti tumorjem je več. Uničevanje tumorskih celic z vročino bi bilapreprosta možnost, predvsem za tumorje, ki so blizu površine. Vendar pa je težko določiti natančno dozo in res ciljati samo tumorske celice, ne pa okoliških zdravih celic. V reviji Journal of Nuclear Medicine je v zadnji številki izšel članek, v katerem so dokazali, da je težave s termičnim uničevanjem tumorjev vendarle mogoče rešiti. Poskus so izvedli na miših s ksenografti celic raka na dojki. Injicirali so jim nanosonde, pripravljene tako, da so na 20 nm velike kroglice iz dekstrana in železovega oksida, impregnirane s polietilenglikolom, vezali hibridne molekule, sestavljene iz protitelesa proti površinskemu antigenu tumorskih celic, povezovalnega segmenta in izotopa In-111. Polietilenglikol ima pri tem vlogo zaščite pred delovanjem imunskega sistema, In-111 pa so rabili za sledenje nanosondam v telesu. Tri dni po injiciranju teh nanosond so področje s tumorji postavili v močno izmenično magnetno polje, kar je povzročilo, da so se (magnetne) kroglice, ki so vsebovale železov oksid, začele spreminjati polarnost in se pri tem segrevale. Uporabili so različne intenzitete magnetnega polja in različne frekvence, s čimer so dosegli različno segrevanje tumorjev.

Rezultat raziskave je bil, da same nanosonde niso bile toksične za zdrave celice, medtem ko so tumorske celice 1-2 dni po izpostavitvi magnetnemu polju prešle v nekrozo. Posledično se je velikost tumorjev zmanjšala sorazmerno s prejeto toplotno dozo. Glede na to, da je objavljena raziskava prva take vrste, je težko zagotovo reči, kakšna bi bila učinkovitost pri večkratnem segrevanju in kako bi zdravljenje izvedli pri človeku. Tehnološki del, priprava nanobiosond in specifična vezava na tumorske celice preko na dekstranske kroglice vezanih monoklonskih protiteles, pa ni sporen in obeta nadaljevanje raziskav v tej smeri. Zdravljenje z vročino bo morda v prihodnje eden od postopkov, ki bi jih na pacientih uporabili hkrati z drugimi (npr. s kemoterapijo).

O raziskavi na kratko piše tudi ameriško Društvo za nuklearno medicino.

Ni komentarjev: