19. mar. 2007

Živčni impulzi imajo lastnosti zvoka

Sliši se komaj verjetno, a kaj, če je res? Klasično razumevanje prenosa živčnega impulza je, da signal potuje kot elektrokemična sprememba na membrani in gre torej za električni impulz na osnovi prehajanja ionov skozi membranske natrijeve kanale. Na membranah se sproži akcijski potencial, ki nato potuje vzdolž membrane. Čeprav komplicirano, se je vse zdelo razumljivo. Zdaj pa so danski fiziki ugotovili, da potovanje impulza ne more imeti elektrokemičnih lastnosti, saj naj bi bili taki procesi vedno povezani z nastajanjem toplote, to pa se v živčevju ne dogaja.

Alternativna razlaga je, da ima potovanje signala lastnosti zvoka, pišejo danes pri Science Daily. S to hipotezo se na primer da dovolj dobro razložiti delovanje anestetikov, ki kljub zelo različni zgradbi delujejo na enak način. Molekularni mehanizem anastezije doslej še ni bil znan, Danci pa pravijo, da je njihova skupna lastnost, da spremenijo fluidnost membran živčnih celic, tako da ne morej več prenašati zvoka - živčnega impulza.

Stvar je verjetno bolj zapletena kot se bere, saj bi se zvok moral širiti v vse smeri, tako pa se organizmi ne bi mogli kontrolirano odzvati na dražljaje. Vseeno je zanimivo, kako je mogoče utemeljeno dvomiti o nečem, kar velja že desetletja za dogmo. Prav, po svoje; manjkajo samo še eksperimenti, s katerimi bi potrdili ali ovrgli hipotezo...

Ni komentarjev: