4. apr. 2007

Receptor za rastlinski hormon

Čeprav so bili avksini prvi znani rastlinski hormoni, pa o načinu njihovega delovanja na celični ravni ni bilo veliko natančnih podatkov. Zato ni čudno, da bo na naslovnici jutrišnje številke revije Nature predstavljen kompleks med molekulo avksina in receptorjem TIR1. Objavljen bo namreč članek, v katerem so na osnovi več določenih tridimenzionalnih struktur receptorja razložili, kako hormon deluje na molekularni ravni.

Avksini, za katere že dolgo vedo, da inducirajo rast rastlinskih tkiv in razvoj organov, delujejo tako, da povzročijo razgradnjo represorskega proteina, to pa povzroči začetek prepisovanja točno določenih genov. Razgradnja represorja pa ni prav preprosta. Avksin se najprej veže na protein TIR1, ki je del kompleksa ubikvitin-ligaze. Zato se na represor veže ubikvitin, s tem pa ga označi za razgradnjo v proteasomu.

Objavljena raziskava je prva, s katero so razložili delovanje rastlinskega receptorja na strukturni ravni, hkrati pa je zanimivo spoznanje, da ubikvitin-ligaze lahko kontrolirajo tako majhne molekule kot so avksini.

Ni komentarjev: