29. jan. 2007

Manchesterski interdisciplinarni biocenter

Konec oktobra lani je Univerza v Manchestru odprla novo središče za biološko usmerjene raziskave, MIB. Vrednost projekta je bila 57 milijonov EUR, v centru pa bo delovalo 80 raziskovalnih skupin.

Univerza v Manchestru je (po 'šanghajskem seznamu' 500 najboljših svetovnih univerz) peta najboljša univerza v Veliki Britaniji in deveta v Evropi. Čeprav je ena največjih univerz v Angliji, ima skupaj 26.500 dodiplomskih in 9200 podiplomskih študentov (Univerza v Ljubljani ima 48.000 vpisanih študentov na dodiplomskih in 3600 na podiplomskih programih - pri tem ni vštetih 1100 študentov na 2. in 3. stopnji bolonjskih programov).

MIB je povsem nova stavba s 6 nadstropji in 13.ooo kv. metri prostora, kjer bo delalo več kot 500 raziskovalcev. Približno 60 % jih prihaja s področij inženirstva, fizike, matematike in računalništva, 40 % pa s področja biologije in medicine. V stavbi bodo nekateri podporni laboratoriji, ki bodo opravljali sinteze in analize za večje število raziskovalnih skupin, tako da bo veliko večino dela mogoče opraviti znitraj iste stavbe.

Eno nadstropje v novozgrajenem centru zavzema Center za integrativno biologijo sistemov, katerega vrednost je skoraj 10 milijonov EUR. Večino analiz naj bi opravili na kvasovki Saccharomyces cerevisae kot modelnem evkariontskem organizmu.

Zakaj (spet) pišem o novogradnjah, denarju in kvadratnih metrih? Preprosto ker brez ustreznih vlaganj v infrastrukturo ne moremo pričakovati vrhunskih rezultatov. Pri nas še vedno prevladuje mišljenje, da so važne ideje in delavnost, ostalo pa bo že kako. Univerza v Manchestru po številu študentov ne dosega ljubljanske, pa je uspela pridobiti ogromna sredstva in jih namenila za raziskovalni center, ki ji bo prinesel konkurenčno prednost. Univerza se pohvali, da se vsako leto v 1. letnik želi vpisati več kot 63.000 študentov, vpišejo pa le najboljših 9.000...

1 komentar:

zimskosonce pravi ...

in pol te stisne, ko taki denarci odplavajo za tanke.

nekje sem zasledil 278 milijonov evrov.
sej je to za približno 5 menčesterskih projektov?

slaba! o kako zelo slaba!