24. jan. 2007

Objavljen osnutek človekovega metaboloma

Kanadska vlada je doslej namenila že 600 milijonov kanadskih dolarjev za projekte v okviru programa Genome Canada s ciljem, da Kanada postane vodilna na področju genomike in proteomike. S tem denarjem so ustanovili 6 centrov za genomiko v različnih delih države, financirajo pa tudi vrsto raziskav. Med drugim so s 7,5 milijoni dolarjev podprli raziskave metaboloma. Po dveh letih in pol dela 50 raziskovalcev so v januarski številki revije Nucleic Acids Research predstavili podatke o opravljenem delu. Vsi podatki so prosto na voljo na naslovu http://www.hmdb.ca/ in so zbrani iz literature ter z analizami vzorcev urina, krvi in cerebrospinalne tekočine.

Metabolom je celoten nabor metabolitov z molekulsko maso pod 1500 Da, ki je značilen za določeno celico, organ ali organizem. Skupaj s preostalimi pomembnimi ~omi: genomom, transkriptomom in proteomom, predstavlja osnovo biologije sistemov.

V obvestilu za javnost, ki so ga izdali včeraj, so zapisali, da gre za grobo verzijo človekovega metaboloma in prvo celovito predstavitev metabolitov, ki jih najdemo pri človeku. Baza podatkov, ki jo še vedno nadgrajujejo, trenutno obsega 2500 metabolitov, 1200 učinkovin in 3500 sestavin hrane, ki jih najdemo v telesu. Metabolomika, veda, ki se ukvarja z določitvijo metaboličnega statusa posameznika, je za farmacevtsko industrijo in za medicino zelo pomembna veda. Prisotnost posameznih metabolitov in njihova koncentracija je namreč tesno povezana s fiziološkim in zdravstvenim stanjem posameznika, po drugi strani pa gre za zelo spreminjajoče se podatke, saj je stanje odvisno tako od genetske zasnove posameznika, kot tudi od okolja, prehrane in zdravja v nekem določenem trenutku.

Za rutinske analize danes izkoriščamo le 1 % vseh znanih metabolitov, preostali pa skrivajo mnogo pomembnih podatkov. Analize metaboloma niso več tako drage kot so bile, zato računajo, da bi s kompleksno analizo bistveno prispevali k pravilni diagnostiki in izboru zdravljenja. Še vedno pa analize zahtevajo drage aparature kot sta naprava za jedrsko magnetno resonanco in za masno spektroskopijo, s katerima analiziramo vzorce iz kapilarne elektroforeze ali plinske kromatografije.

Ni komentarjev: