7. feb. 2007

Določen genom konja

Danes so na spletu objavili osnutek celotnega genoma konja. Z 2,7 milijardami nukleotidi je po velikosti primerljiv z ostalimi genomi sesalcev (človeka, miši, opic), za njegovo dokončanje pa so porabili približno 12 milijonov EUR iz sredstev Državnih inštitutov za zdravje (NIH). Delo je potekalo pretežno v letu 2006, predstavlja pa nadgradjo genomskih analiz, ki so jih opravili v desetletju pred tem. Projekt sta vodili raziskovalki z MIT-ja in Harvardske univerze, v Nemčiji pa so pripravili 300.000 klonov s koščki genoma, vstavljenimi v umetne bakterijske kromosome. Ta del raziskav sta financirala sklad podjetja Volkswagen (1,5 milijona EUR) in dežela Spodnja Saška.

Podrobno zaporedje izhaja iz krvnih celic kobile Twilight iz črede, ki jo gojijo na Univerzi Cornell. Zanesljivost določenega zaporedja je predvidoma dokaj visoka, saj so za sestavljanje zaporedja na osnovi posameznih klonov morali vsak nukleotid v povprečju prebrati 7-krat. Primerjava znanih delov zaporedij DNA konjev drugih pasem je omogčila izdelavo karte genetskih variacij pri konjih in zajema okrog 1 milijon nukleotidov (SNP-jev), ki so pri različnih pasmah različni.

Zakaj je sploh smiselno poznati genom konja? Razlogov je več. Veterinarji si obetajo, da bodo na osnovi genoma bolje razumeli nastanek in razvoj nekaterih bolezni pri konjih. Razen tega poznajo pri konjih 80 dednih bolezni, ki so zelo podobne kot pri človeku. Primerjalna genomika se bo ukvarjala s primerjavo zaporedij z drugimi znanimi genomi sesalcev, primerjava med pasmami pa bo morda skupaj s splošnimi podatki prispevala k razumevanju razvoja vrst. Morda bo lažje razumeti tudi razlike v lastnostih, značilnih za posamezne pasme.

Novico povzemam po zbirniku novic EurekAlert.

Ni komentarjev: