3. feb. 2007

Popkovnice in Virgin

Multinacionalka Virgin Group, ki je verjetno bolj znana iz sveta zabave in turizma, se bo verjetno usmerila tudi na področje izvornih celic. Načrtujejo, da bi v Veliki Britaniji ustanovili banko popkovnične krvi, ki je bogata z zarodkovimi izvornimi celicami. Računajo, da bi hranili okrog 300.000 vzorcev, pri vsakem pa bi bila cena odvzema in hrambe celic za 20 let okrog 2300 EUR. Polovico vzorca bi vsak dal v prosto uporabo, polovica pa bi ostala vedno zamrznjena za primer, da bi se kdaj kasneje v življenju pojavila potreba, da izvorne celice uporabimo za zdravljenje.

Tudi v ZDA načrtujejo uvedbo banke popkovnične krvi. Prvi cilj je pridobiti 150.000 vzorcev, s čimer bi verjetno pokrili 90 % vseh kompatibilnostnih skupin. V ZDA je trenutno odvzem in hramba vzorcev približno za polovico dražja kot naj bi bila v Veliki Britaniji, tako da naj bi Virgin s svojo novo dejavnostjo ne imel profita. Gre torej samo za reklamno potezo ali računajo, da bi se s polovicami vzorcev morda le dalo kaj zaslužiti?

(Povzeto po novici na spletnem portalu Times on-line in Forbes.)

Ni komentarjev: