2. feb. 2007

Etična pravila dela z embrionalnimi izvornimi celicami

V reviji Science, v celoti pa na internetu, so včeraj izšle smernice za delo z embrionalnimi izvornimi celicami (ESC), o čemer med drugim poroča tudi Reuters. Pri pripravi smernic so v okviru Mednarodnega združenja za raziskovanje izvornih celic (ISSCR) so sodelovali raziskovalci, zdravniki, etiki in pravniki iz 14 držav. Raziskave izvornih celic so se v zadnjih 5 do 10 letih zelo razmahnile, ves čas pa se srečujemo z nasprotovanji delu z embrionalnimi celicami, občasno pa tudi škandalom, kakršen je bil razvpiti primer južnokorejskega znanstvenika Hwanga Woo-suka.

Dokument predstavlja napotke za delo, ki naj bi jih upoštevali po vsem svetu, čeprav nimajo enake teže kot zakoni. Cilj pripravljalcev je bil doseči etično delo z embrionalnimi izvornimi celicami, vendar nasprotniki tovrstnih raziskav menijo, da so objavljene smernice brezpredmetne, saj naj bi jih napisali raziskovalci in podjetniki, ki jim gre za profit tudi za ceno uničevanja zarodkov.

Ne glede na kritike nasprotnikov dela z embrionalnimi izvornimi celicami pa je objavljeni dokument najresnejši poskus postaviti visoke standarde za delo z ESC, kjer je določeno, kaj je dovoljeno in kaj ne (reproduktivno kloniranje ostaja prepovedano, ni pa izrecno prepovedano pripraviti himerne celice, torej križance med človeškimi in živalskimi celicami), določeno je, da je treba pridobiti informirani pristanek donorjev celic, pred izvedbo poskusov pa jih morajo obravnavati in odobriti odbori na inštitucijah, kjer naj bi raziskave izvajali.

Ni komentarjev: