14. feb. 2007

Končno cepivo proti aidsu?

Dolgo je veljalo, da učinkovitega cepiva proti aidsu ni mogoče pripraviti, ker se površinski epitopi virusa HIV prehitro spreminjajo. Zdaj pa so razrešili prostorsko strukturo proteina gp120, ki je zasidran v virusni membrani. Prav ta protein je tisti, ki se veže na receptorski protein CD4 v membrani tarčne celice.

Predhodne analize virusnega genoma so pokazale, da se en del zapisa za gp120 vendarle ne spreminja, vendar pa so menili, da je na ravni proteina ta nevariabilni del v strukturi umaknjen v notranjost in zato nedostopen za protitelesa. Na osnovi rešene prostorske strukture proteina gp120 je zdaj mogoče trditi, da je nevariabilni del proteina vendarle dovolj blizu površine, da ga protitelesa lahko prepoznajo in se nanj vežejo.

Že iz predhodnih raziskav so poznali protitelo, ki je pri opicah zagotavljajo zaščito pred okužbo. Zdaj so ugotovili, da se to protitelo veže prav na del proteina gp120, ki je ohranjen. Predvidevajo, da bi enak učinek imelo tudi pri ljudeh. Žal pa zaščito lahko zagotovi samo kot profilaktično, ne pa terapevtsko protitelo. Kljub zanimivemu odkritju bo potrebnega še precej dela, preden bo cepivo res na voljo.

Novico so danes objavili na spletni strani revije Nature in se nanaša na članek, ki bo izšel jutri in v resnici govori o določitvi kristalne strukture proteina gp120 v kompleksu s protitelesom b12.

Ni komentarjev: